Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)

Denumire, adrese și punct(e) de contact


Serviciul Public Asistenta Sociala
Str. Dacia nr. 1
În atenția: Gavra Bogdanel Viorel
430406 Baia Mare
ROMÂNIA
Telefon: +40 262211949
E-mail: spasbm@yahoo.com
Fax: +40 262211959

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.spasbm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior


I.2)

Tipul autorității contractante

Altele: serviciu public de interes local in subordinea consiliului local al mun. Baia MareI.3)

Activitate principală

Protecție socialăI.4)

Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nuSecțiunea II: Obiectul contractului


II.1)

Descriere


II.1.1)

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:

Contract de furnizare alimente (carne de porc, vita, pui si peste si alte produse din carne) pentru cantinele de ajutor social, cresele si centrele sociale din structura organizatorica a SPAS Baia Mare
 


II.1.2)

Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Adresa: sediile administrative ale cantinelor de ajutor social, creselor si centrelor sociale din structura SPAS, situate pe raza municipiului Baia Mare.

Cod NUTS RO114


II.1.3)

Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)

Anunțul implică încheierea unui acord-cadruII.1.4)

Informații privind acordul-cadru

Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru
Durata în ani: 2

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA: 1 062 694 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): 2 contracte subsecvente, pentru fiecare din cele 33 de loturi in parte, de cate 12 luni calendaristice fiecare, respectiv primul contract subsecvent va fi in perioada septembrie 2014 – septembrie 2015, iar al doilea contract subsecvent va fi in perioada septembrie 2015 – septembrie 2016. Valoarea maxima si valoarea minima a fiecarui contract subsecvent este specificata in lei in Anexa 1 la caietul de sarcini.


II.1.5)

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

1. Autoritatea contractanta va incheia un acord cadru pe o perioada de 24 luni, in urma aplicarii procedurii licitatie deschisa cu un singur operator ecomonic.
 2. Caracteristicile tehnice raman nemodificate pe toata durata acordului cadru.
 3. Ofertantii vor depune oferta pentru toate produsele din caietul de sarcini, pe loturi. Se pot depune oferte fie pentru un singur lot, fie pentru toate loturile.
 4. Cantitatile minime si maxime care ar putea fi achizitionate pe durata acordului cadru sant prevazute in anexa 1 a caietului de sarcini.
 5. Cantitatile de produse care vor fi achizitionate in cadrul primului contract subsecvent sunt prevazute in anexa 1 (cantitate minima) a caietului de sarcini, functie de nevoile reale si de bugetul alocat pe perioada respectiva.
 6. Calendarul estimativ al incheierii contractelor subsecvente: primul contract subsecvent – septembrie 2014 – septembrie 2015, iar al doilea contract subsecvent – septembrie 2015 – septembrie 2016, cu urmatoarele precizari: primul contract subescvent va fi incheiat in teremen de maxim 5 zile de la semnarea acordului cadru pe o perioada de 12 luni. Cantitatile de produse care vor fi achizitionate in cadrul primului si celui de-al doilea contract subsecvent sunt cantitati maxime si minime din Anexa 1 din caietul de sarcini. Cantitatile minime si maxime care vor fi estimate a se achizitiona pe perioada acordului cadru sunt prevazute in anexa 1 a caietului de sarcini.
 7. Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.
 


II.1.6)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000, 15111100, 15112000, 15119600, 60100000


II.1.7)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nuII.1.8)

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturiII.1.9)

Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante: nuII.2)

Cantitatea sau domeniul contractului


II.2.1)

Cantitatea totală sau domeniul:

33 tipuri de produse. Cantitatea maxima si minima este prezentata in anexa 1 a caietului de sarcini
 Valoarea estimată fără TVA: 1 062 694 RONII.2.2)

Informații privind opțiunile

Opțiuni: nuII.2.3)

Informații privind reînnoirile


II.3)

Durata contractului sau termenul de finalizare

Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)Informații privind loturile
Lot nr: 22  Denumire: Pulpe pui superioare este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de pulpe pui superioare este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15112000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 18 880 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 377,60 RON.
 

Lot nr: 23  Denumire: Aripioare pui este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de aripioare pui este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15112000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 7 488 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 149,76 RON.
 

Lot nr: 24  Denumire: Ficat de pui este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de ficat de pui este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15112000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 26 688 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 533,76 RON.
 

Lot nr: 25  Denumire: Pipote pui este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de pipote pui este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15112000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 31 692 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 633,84 RON.
 

Lot nr: 26  Denumire: Carne de peste pangacius „sau echivalent”

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de carne de peste pangacius „sau echivalent”
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15119600


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 16 800 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 336 RON.
 

Lot nr: 27  Denumire: Carne de manzat fara os

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de carne de manzat fara os
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15111100


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 70 022,64 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 1 400,45 RON.
 

Lot nr: 28  Denumire: Pulpa vita fara os

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de pulpa vita fara os
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15111100


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 35 980 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 719,60 RON.
 

Lot nr: 29  Denumire: Sunca de porc vidata

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de sunca de porc vidata
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 28 000 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 560 RON.
 

Lot nr: 30  Denumire: Cremvusti piept de pui subtiri vid

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de cremvusti piept de pui subtiri vid
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15112000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 46 670,64 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 933,41 RON.
 

Lot nr: 31  Denumire: Caltabosi in intestin natural

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de caltabosi in intestin natural
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 5 593 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 111,86 RON.
 

Lot nr: 32  Denumire: TOBA CU LIMBA

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de toba cu limba
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 33 000 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 660 RON.
 

Lot nr: 33  Denumire: Mici formatati

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de mici formatati
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 29 700 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 594 RON.
 

Lot nr: 1  Denumire: Carne de porc tocata

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de carne de porc tocata
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 18 615 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 372,30 RON.
 

Lot nr: 2  Denumire: Costita porc afumata

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de costita porc afumata
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 21 632 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 432,64 RON.
 

Lot nr: 3  Denumire: Ceafa porc fara os

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de ceafa porc fara os
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 50 040 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 1 000,80 RON.
 

Lot nr: 4  Denumire: Pulpa de porc fara os

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de pulpa de porc fara os
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 80 940 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 1 618,80 RON.
 

Lot nr: 5  Denumire: Ciolan afumat cu os

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de ciolan afumat cu os
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 11 983,92 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 239,67 RON.
 

Lot nr: 6  Denumire: Jambon de porc

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de jambon de porc
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 13 000 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 260 RON.
 

Lot nr: 7  Denumire: Carnat porc afumat

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de carnat porc afumat
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 35 016 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 700,32 RON.
 

Lot nr: 8  Denumire: Carnat trandafir „sau echivalent”

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de carnat trandafir „sau echivalent”
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 40 600 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 812 RON.
 

Lot nr: 9  Denumire: Cremvusti porc grosi

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de cremvusti porc grosi
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 29 344 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 586,88 RON.
 

Lot nr: 10  Denumire: Parizer porc

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de parizer porc
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 36 000 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 720 RON.
 

Lot nr: 11  Denumire: Salam de porc

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de salam de porc
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 43 880 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 877,60 RON.
 

Lot nr: 12  Denumire: SALAM DE VARA

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de salam de vara
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 51 120 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 1 022,40 RON.
 

Lot nr: 13  Denumire: Kaizer

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de kaizer
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 40 516 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 810,32 RON.
 

Lot nr: 14  Denumire: Slanina afumata

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de slanina afumata
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 18 220,80 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 364,41 RON.
 

Lot nr: 15  Denumire: Untura

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de untura
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 7 992 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 159,84 RON.
 

Lot nr: 16  Denumire: Oase porc gaf afumate

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de oase porc gaf afumate
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15113000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 5 344 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 106,88 RON.
 

Lot nr: 17  Denumire: Oase de vita

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de oase de vita
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15111100


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 2 656 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 53,12 RON.
 

Lot nr: 18  Denumire: Pui calitatea I, fara cap si fara picioare. Este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de pui calitatea I, fara cap si fara picioare. Este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15112000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 78 400 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 1 568 RON.
 

Lot nr: 19  Denumire: Piept pui cu os. Este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de piept pui cu os. Este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15112000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 46 400 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 928 RON.
 

Lot nr: 20  Denumire: Pulpe intregi. Este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de pulpe intregi este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15112000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 61 600 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 1 232 RON.
 

Lot nr: 21  Denumire: Pulpe pui inferioare. Este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania

1)

Descriere succintă

Achizitie publica de pulpe pui inferioare. Este recomandabil sau este de preferat ca produsul sa provina din Romania.
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15112000


3)

Cantitate sau domeniu

Conform anexei 1 din caietul de sarcini.
 Valoarea estimată fără TVA: 18 880 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare


5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 377,60 RON.
 


Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice


III.1)

Condiții referitoare la contract


III.1.1)

Depozite și garanții solicitate:

Cuantumul garantiei de participare este in suma fixa de 2 % si este detaliata in Anexa B la fisa de date a achizitiei pt fiecare lot in parte.
 Perioada de valabilitate 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
 Valoarea in alta moneda va fi calculata pe baza cursului valutar al BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare este irevocabila si se va constitui conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006, in contul SPAS Baia Mare numarul RO 25TREZ 4365006XXX000124 deschis la Trezoreria Baia Mare, cod fiscal 14728757 (extras de cont). IMM-urile vor beneficia de reducerea prevazuta de art. 16 alin. 2 din L 346/2004.
 


III.1.2)

Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:

Bugetul local.
 


III.1.3)

Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
 


III.1.4)

Alte condiții speciale

Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nuIII.2)

Condiții de participare


III.2.1)

Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1. Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 – Formular nr. 1
— Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila, nu este permisa completarea/ clarificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare ,cu exceptia cazul în care ofertantul depune, conform art. 11 al. 4 din HG 925/2006 , declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006.
Precizari:
— În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formular nr. 1.
— În cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr. 1.
Cerinta nr. 2. Ofertantul nu trebuie sa se afle în niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) a intrat în faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;
c) nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit;
c^1) în ultimii 2 ani nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 – Formular nr. 2
Ofertantul va prezenta urmatoarele certificate:
— Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia operatorul economic îsi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
— Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
— Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila, nu este permisa completarea/clarificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia cazul în care ofertantul depune, conform art. 11 al.4 din HG 925/2006, declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006.
Precizari:
— În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formular nr. 2, precum si certificatele de atestare fiscala solicitate;
— În cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din OUG nr. 34/2006 – Formular nr. 2A;
— În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit certificate de tipul celor solicitate se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Cerinta nr. 3 Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 – Formularul nr. 3
Persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru atribuirea contractului de achizitie publica, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent necesar finantarii contractului de achizitie publica, din partea autoritatii contractante sunt:
Viceprimari: Hofer Gabriela, Ludescher Istavan Iozsef, Consilieri Locali: Ardelean Teodor, Bondici Serban Marius, Boros Rodica, Bota Calin Ioan, Cozoplean Ciprian Marius, Campan Mihaela, Dumitru Matei, Ghinea Laura Teodora, Grumaz Dan Andrei, Ilie Tudorel Danut, Lupsa Stefan, Mandra Ioan, Micle Ioan Radu, Moga Liliana Reghina, Moroz Mihai, Muresan Dorel Grigore, Popa Adrian Vasile, Pop Stefan, Parvu Ionut Rares, Rob Marinel, Vida Noemi
SPAS Baia Mare
Gavra Bogdanel – director general SPAS – aproba raportul procedurii si semneaza contractul de furnizare,
Lia Gherman – director general adjunct – responsabil organizare si finalizare procedura de achizitie publica,
Lucia Stoica – sef serviciu financiar – viza CFP si contrasemneaza contractul de furnizare,
Oprisan Monica – sef serviciu juridic resurse umane – contrasemneaza contractul de furnizare,
Sefi servicii SPAS: Rat Cornelia, Moldovean Stelian, Godja Mariana, Kozma Voichita, Munteanu Flaviu, Onet Romana si Ilies Alexandru,
Coordonatori activitate crese: Rus Meda, Lodin Lucia, Misaros Sorina, Pasca Maria.
Precizari In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a completa Formularul 3.
In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul 3.
In cazul in care exista subcontractanti, fiecare dintre acestia au obligatia de a depune Formularul 3.
Cerinta nr. 4. Ofertantul va prezenta un certificat de participare cu oferta independenta potrivit Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 – Formular nr. 4
— Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila, nu este permisa completarea/ clarificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia cazul în care ofertantul depune, conform art. 11 al. 4 din HG 925/2006, declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006
Precizari:
— În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formular nr. 4.
Nota:
— Documentelor solicitate în cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Cerinta nr. 1: Ofertantul trebuie sa fie legal constituit.
Obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca: operatorul economic este legal constituit; domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si este autorizat. Informatiile/datele din Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
— Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila, nu este permisa completarea/ clarificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia cazul în care ofertantul depune, conform art. 11 al. 4 din HG 925/2006, declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006.
Precizari:
a) În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.
b) În cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Documentele trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
c) Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori. In vederea neincadrarii in art. 69^1 din OUG 34/2006 certificatul constatator va fi solicitat si subcontractantului/tertului sustinator;
Nota:
Documentele solicitate în cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
În situatia în care ofertantul clasat pe primul loc în urma procesului de evaluare a prezentat documentele în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, autoritatea contractanta poate solicita acestuia pentru stabilirea conformitatii, înainte de transmiterea comunicarii cu privire la rezultatul procedurii, prezentarea documentelor respective în original, sau copie legalizata.III.2.2)

Capacitatea economică și financiară

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie demonstreze ca are capacitatea economica si financiara de a desfasura activitatile care fac obiectul contractului si de a îndeplini obligatiile contractuale la termenele asumate prin oferta si contract.
Media cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) va fi de cel putin: 18 615 RON pentru lot nr. 1 – carne de porc tocata, 21 632 RON pentru lot nr. 2 – costita porc afumata, 50 040 RON pentru lot nr. 3 – ceafa porc fara os, 80 940 RON pentru lot nr. 4 – pulpa de porc fara os, 11 983,92 RON pentru lot nr. 5 – ciolan afumat cu os, 13 000 RON pentru lot nr. 6 – jambon de porc, 35 016 RON pentru lot nr. 7 – carnat porc afumat, 40 600 RON pentru Lot nr. 8 – carnat trandafir „sau echivalent”, 29 344 RON pentru lot nr. 9 – cremvusti porc grosi, 36 000 RON pentru lot nr. 10 – parizer porc, 43 880 RON pentru lot nr. 11 – salam de porc, 51 120 RON pentru lot nr. 12 – salam de vara, 40 516 RON pentru lot nr. 13 – kaizer, 18 220,8 RON pentru lot nr. 14 – slanina afumata, 7 992 RON pentru lot nr. 15 – untura, 5 344 RON pentru lot nr. 16 – oase porc gaf afumate, 2 656 RON pentru lot nr. 17 – oase de vita, 78 400 RON pentru lot nr. 18 – pui calitatea i, fara cap si fara picioare, 46 400 RON pentru lot nr. 19 – piept pui cu os, 61 600 RON pentru lot nr. 20 – pulpe intregi, 18 880 RON pentru lot nr. 21 – pulpe pui inferioare, 18 880 RON pentru lot nr. 22 – pulpe pui superioare, 7 488 RON pentru lot nr. 23 – aripioare pui, 26 688 RON pentru lot nr. 24 – ficat de pui, 31 692 RON pentru lot nr. 25 – pipote pui, 16 800 RON pentru lot nr. 26 – carne de peste pangacius „sau echivalent”, 70 022,64 RON pentru lot nr. 27 – carne de manzat fara os, 35 980 RON pentru lot nr. 28 – pulpa vita fara os, 28 000 RON pentru lot nr. 29 – sunca de porc vidata, 46 670,64 RON pentru lot nr. 30 – cremvusti piept de pui subtiri vid, 5 593 RON pentru lot nr. 31– caltabosi in intestin natural, 33 000 RON pentru lot nr. 32 – toba cu limba, 29 700 RON pentru lot nr. 33 – mici formatati.
— In situatia in care ofertantul se încadreaza in categoria IMM, cifra de afaceri se poate constitui la jumatate din valoarea solicitata, conform legii 346/2006 art. 16 alin. (2).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Cerinta 1
Se va prezenta o fisa de informatii generale si o declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 6) precum si documente din care sa rezulte cifra de afaceri obtinuta în ultimii 3 ani. Valorile vor fi exprimate în RON, iar pentru echivalenta RON/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor referitoare la cifra minima de afaceri se va utiliza cursul mediu anual dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului stabilit de Banca Nationala a României.
Pentru calculul nivelului minim impus vom prezenta cursul lei/euro raportat la cursul mediu BNR, pentru anii 2011-2013, astfel 1 EUR:
— 2011 = 4.2379 RON;
— 2012 = 4.4560 RON;
— 2013 = 4.4190 RON.
Precizari:
Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) 69^1 din OUG 34/2006.
— Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila, nu este permisa completarea/ clarificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia cazul în care ofertantul depune, conform art. 11 al. 4 din HG 925/2006, declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006.III.2.3)

Capacitatea tehnică

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
 Experienta generala: Ofertantul va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse la nivelul a cel putin 1 contract max. 2 contracte a carui/caror valoare, cumulata a fost de min. 9 307,5 RON pentru lot nr. 1 – carne de porc tocata, 10 816 RON pentru lot nr. 2 – costita porc afumata, 25 020 RON pentru lot nr. 3 – ceafa porc fara os, 40 470 RON pentru lot nr. 4 – pulpa de porc fara os, 5 991,96 RON pentru lot nr. 5 – ciolan afumat cu os, 6 500 RON pentru lot nr. 6 – jambon de porc, 17 508 RON pentru lot nr. 7 – carnat porc afumat, 20 300 RON pentru lot nr. 8 – carnat trandafir „sau echivalent”, 14 672 RON pentru lot nr. 9 – cremvusti porc grosi, 18 000 RON pentru lot nr. 10 – parizer porc, 21 940 RON pentru lot nr. 11 – salam de porc, 25 560 RON pentru lot nr. 12 – salam de vara, 20 258 RON pentru lot nr. 13 – kaizer, 91 10,4 RON pentru lot nr. 14 – slanina afumata, 3 996 RON pentru lot nr. 15 – untura, 2 672 RON pentru lot nr. 16 – oase porc gaf afumate, 1 328 RON pentru lot nr. 17 – oase de vita, 39 200 RON pentru lot nr. 18 – pui calitatea I, fara cap si fara picioare, 23 200 RON pentru lot nr. 19 – piept pui cu os, 30 800 RON pentru lot nr. 20 – pulpe intregi, 9 440 RON pentru lot nr. 21 – pulpe pui inferioare, 9 440 RON pentru lot nr. 22 – pulpe pui superioare, 3 744 RON pentru lot nr. 23 – aripioare pui, 15 846 RON pentru lot nr. 25 – pipote pui, 8 400 RON pentru lot nr. 26 – carne de peste pangacius „sau echivalent”, 35 011,32 RON pentru lot nr. 27 – carne de manzat fara os, 17 990 RON pentru lot nr. 28 – pulpa vita fara os, 14 000 RON pentru lot nr. 29 – sunca de porc vidata, 23 335,32 RON pentru lot nr. 30 – cremvusti piept de pui subtiri vid, 2 796,5 RON pentru lot nr. 31– caltabosi in intestin natural, 16 500 RON pentru lot nr. 32 – toba cu limba, 14 850 RON pentru lot nr. 33 – mici formatati.
 insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritatea sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse similare.
 — Ofertantul va depune copii conforme cu originalul, semnate si stampilate, dupa certificate/documente din care rezulta furnizarea de produse similar celor din loturile pentru care se depune oferta;
 Experienta similara se demonstreaza doar pentru produse similare celor din loturile pentru care se depune oferta.
 Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
 Modalitatea de indeplinire
 — Ofertantul va depune Formularul nr. 7
 — Ofertantul va depune o Fisa experienta similara – Anexa la Formularul nr. 7 pentru contractele care se doresc a fi luate în considerare ca experienta similara;
 — Ofertantul va depune copii conforme cu originalul, semnate si stampilate, ale certificatelor/documentelor care se doresc a fi luate în considerare ca experienta similara, însotite de acte aditionale, daca acestea exista;
 sau
 — Ofertantul va depune recomandari si documente constatatoare pt cele mai importante furnizari de produse pentru contractele care se doresc a fi luate în considerare ca experienta similara;
 Sau – orice alt document care demonstreaza cerinta.
 Precizari:
 — În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr. 7 si Anexa.
 — Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor referitoare la experienta similara pentru contractele incheiate intr-o alta moneda decat RON, se va utiliza cursul mediu anual dintre RON si moneda tarii de origine a ofertantului stabilit de BNR.
 — Conversia RON-valuta se va face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
 Iar pentru anul 2014 se va utiliza cursul RON/ moneda tarii de origine mediu pe luna august 2014 comunicat de BNR (de ex.1 EUR = 4,4015 RON)
 — Operatorul economic care beneficiaza de sustinere cu privire la experienta similara trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm, semnat de catre persoana care îl sustine, prin care aceasta confirma ca, în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare va asigura îndeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) 69^1 din OUG 34/2006.
 Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila, nu este permisa completarea/ clarificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare ,cu exceptia cazul în care ofertantul depune , conform art. 11 al. 4 din HG 925/2006, declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006.
 


III.2.4)

Informații privind contractele rezervate


III.3)

Condiții specifice pentru contractele de servicii


III.3.1)

Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nuIII.3.2)

Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nuSecțiunea IV: Procedură


IV.1)

Tipul procedurii


IV.1.1)

Tipul procedurii

DeschisăIV.1.2)

Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe


IV.1.3)

Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului


IV.2)

Criterii de atribuire


IV.2.1)

Criterii de atribuire

Cel mai mic prețIV.2.2)

Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: Procedura selectata: licitatie deschisa ofertele depuse de catre ofertanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior. Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de oferta sunt valoarea (suma )ofertei depuse la cantitatile maxime ale caietului de sarcini. Numarul rundelor de licitatie = 1 durata = 1 zi. Ofertantii vor putea vedea oferta cea mai buna, vor vedea nr. de participanti inscrisi la licitatie. Elementul ofertei procesului de reofertare: pretul total al ofertei. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor informatii referiotoare la preturi si nr. de participanti la licitatie. Informatii: in vederea participarii la licitatia electronica operatorii trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certifical digital valid pentru acces in sistem. Pentru conectare si inregistrae se pot obtine informatii la adresa www. e- licitatie.ro
Nu exista nicio limita minima pana la care ofertantul isi poate imbunatati oferta, cu respectarea prevederilor art. 164, lit. (b) din OUG nr. 34/2006. Dupa încheierea rundei de re-ofertare, ofertantul declarat câstigator are obligatia sa transmita autoritatii contractante în cel mult 1 (una) zi lucratoare formularul de oferta în original. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale – AC va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
Se vor respecta pe langa prevederile art. 33 din OUG nr. 34/2006 si prevederile din art. 164, lit (a-f) din OUG nr. 34/2006.IV.3)

Informații administrative


IV.3.1)

Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:


IV.3.2)

Publicare anterioară privind același contract

nuIV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv

Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 29.10.2014 - 09:00
Documente contra cost: nuIV.3.4)

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

30.10.2014 - 09:00IV.3.5)

Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați


IV.3.6)

Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare

română.IV.3.7)

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)IV.3.8)

Condiții de deschidere a ofertelor

Data: 30.10.2014 - 10:00

Locul:

Str. Dacia nr. 1, Baia Mare

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Reprezentantii ofertantilor, membrii comisiei si observatorii UCVAP, cada este cazul.


Secțiunea VI: Informații complementare


VI.1)

Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică: nuVI.2)

Informații despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nuVI.3)

Informații suplimentare

In situatia in care doua sau mai multe oferte aflate pe primul loc au preturi egale, departajarea acestora se va realiza doar prin reofertare financiara in plic inchis. Modalitatea de departajare tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii financiare si/sau tehnice, si nu de cerinte de calificare sau de aspecte ce ar putea fi cerinte de calificare, respectiv care tin de capacitatea ofertantului si nu de oferta.
 Autoritatea contractanta va cere justificarea ofertelor atunci cand pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin de 80 % din valoarea estimata a contractului respectiv.
 Ofertele care depasesc valoare maxima aprobata prin bugetul propriu al SPAS Baia Mare, vor fi declarate inacceptabile.
 Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila, nu este permisa completarea/clarificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia cazul în care ofertantul depune, conform art. 11 al. 4 din HG 925/2006, declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006.
 Se va face aplicabilitatea prevederilor art. 2711 si art. 2712 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
 


VI.4)

Căi de atac


VI.4.1)

Organismul competent pentru căile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745


VI.4.2)

Utilizarea căilor de atac


VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac


Serviciul Public Asistenta Sociala
Str. Dacia nr. 1
430406 Baia Mare
ROMÂNIA
E-mail: spasbm@yahoo.com
Telefon: +40 262211949


VI.5)

Data expedierii prezentului anunț:

15.9.2014Alte articole recomandate:

Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul GalatiStrada Eroilor nr. 7În atenția: Paula Elena Simion800119 GalatiROMÂNIATelefon: +40 236468060E-mail: licitatii@cjgalati.roFax: +40 236468060Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjgalati.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAutoritate regională sau [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ArgesCod fiscal: 9742496, Adresa: Calea Dragasani, Nr. 8, Pitesti, Telefon: 0248/222578, Fax: 0248/222578I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:Calea Dragasani, Nr. 8, Pitesti, Romania, cod postal: 110347, telefon:+40 248271131, fax:+40 248271220, persoana de contact:tatiana anghelI.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:Pitesti, jud. Arges, Cale [...]
Informatii anunt de participare asociatNumar anunt: 148864 / 15.01.2014Denumire contract: SEMINTE PENTRU CULTURI DE PRIMAVARA Tip legislatie: OUG nr.34/2006Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RAAdresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA SILVICA CONSTANTA, Tel. +40 213171005, In atentia: ING. STAMATE MARIA, Email: [...]
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice   Detalii procedura    Autoritate contractanta  :  PENITENCIARUL POARTA ALBA    Numar anunt  :  151161  /  28.05.2014    Denumire contract  :  Contract de furnizare CARTOFI ?I LEGUME - FRUCTE    Stare procedura  :  In desfasurare    Moneda in care [...]
Tractor 70-100 CP; - Încărcător frontal; - Grapa cu discuri; - Grapa rotativa; - Plug reversibil; - Echipament de administrat insectofungicide (atomizor), - Tocator. ANDRIES MARIA CLAUDIA INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Telefon: 0744.793.559  Fax: N/A  E-mail:  Cod Unic Identificare: 32475300  Numar Inmatriculare ONRC: F4/1507/2013  Tractor 70-100 CP; - Încărcător frontal; - Grapa cu discuri; - Grapa rotativa; - Plug reversibil; - Echipament de administra [...]
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ConstantaNumar invitatie : 370737 / 06.03.2015Denumire contract : fructe si fructe cu coajaStare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta Cod fiscal 16762887 , [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi    Numar invitatie  :  365004  /  23.09.2014    Denumire contract  :  Acord cadru fasole 2014 - 2015    Stare procedura  [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  PENITENCIARUL GALATI    Numar invitatie  :  360616  /  21.05.2014    Denumire contract  :  CARTOF VARA    Stare procedura  :  In Desfasurare [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN