Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)

Denumire, adrese și punct(e) de contact


Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
B-dul Tomis nr. 101
În atenția: Tatiana Bangal, Elena Mumin, Iulia Madalina Motataianu
900669 Constanta
ROMÂNIA
Telefon: +40 241580523
E-mail: public@raedpp-constanta.ro
Fax: +40 241580523

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro


I.2)

Tipul autorității contractante

Organism de drept publicI.3)

Activitate principală

Servicii publice generaleI.4)

Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nuSecțiunea II: Obiectul contractului


II.1)

Descriere


II.1.1)

Denumirea atribuită contractului

Servicii de curatenie, igiena si intretinere curenta.
 


II.1.2)

Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
Categoria de servicii nr 16: Servicii de eliminare a deșeurilor și a apelor uzate; salubrizare și servicii similare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Obiective din Mun.Constanta, conform Anexei la Caietul de sarcini.

Cod NUTS RO223


II.1.3)

Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)


II.1.4)

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Contractul presupune realizarea serviciilor de curatenie, igienizare si intretinere curenta in spatii aflate in administrarea RAEDPP Constanta.
 


II.1.5)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


90900000


II.1.6)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nuII.2)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor


II.2.1)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

Valoare: 621 845,88 RON
Fără TVASecțiunea IV: Procedură


IV.1)

Tipul procedurii


IV.1.1)

Tipul procedurii

DeschisăIV.2)

Criterii de atribuire


IV.2.1)

Criterii de atribuire

Cel mai mic prețIV.2.2)

Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică: nuIV.3)

Informații administrative


IV.3.1)

Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă


IV.3.2)

Publicare anterioară privind același contract


Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 111-196012 din 12.6.2014


Secțiunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 10689 Denumire: Servicii de curatenie, igiena si întretinere curenta

V.1)

Data deciziei de atribuire a contractului:

1.8.2014V.2)

Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 1V.3)

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului


SC HERARCONI SRL
Str. Varful cu Dor, nr. 26
900035 Constanta
ROMÂNIA


V.4)

Informații privind valoarea contractului

Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 628 470,12 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 621 845,88 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:
Numărul de luni: 12V.5)

Informații privind subcontractarea

Este posibilă subcontractarea: nuSecțiunea VI: Informații complementare


VI.1)

Informații despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nuVI.2)

Informații suplimentare:

1) Va fi declarata castigatoare oferta admisibila cu pretul cel mai scazut.
 2) Departajarea ofertelor avand acelasi pret si clasate pe acelasi loc: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis.
 3) În cazul în care oferta este depusa în oricare din urmatoarele forme:
 — oferta individuala,
 — oferta individuala + sustinere,
 — oferta individuala + subcontractare,
 — oferta comuna (asociere),
 — oferta comuna + sustinere,
 — oferta comuna + subcontractare.
 Prezentarea documentelor pentru demonstrarea situatiei personale, a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, a situatiei economice si financiare si a capacitatii tehnice si profesionale se va face conform Anexei nr. 2 din Ordinul nr. 509/2011 al Presedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
 4) Informatii privind subcontractantii:
 În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si, dupa caz, acordul acestuia/acestora. Se va completa si prezenta Formularul nr. 10. In sensul dispozitiilor art. 96 alin. (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care parti din contractul de achizitie publica se vor indeplini prin unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului cu ofertantul declarat castigator, prezentarea contractelor incheiate intre ofertantul castigator si subcontractantii desemnati in oferta. Acestea trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica.
 La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate în considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati în oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare în executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.
 5) Asocierea:
 Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. În cazul în care oferta declarata câstigatoare este prezentata de catre o asociatie de operatori economici, acestia au obligatia de a prezenta în momentul semnarii contractului, acordul de asociere legalizat ce va deveni anexa la contract. Aceasta asociatie va
 beneficia de facilitatile asigurate Întreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai în cazul în care toti membrii asociatiei sunt Întreprinderi Mici si Mijlocii.
 6) In scopul aplicarii prevederilor art. 69 ind. 2 alin. 2) din OUG nr. 34/2006, ofertantul va prezenta si completa Formularul nr. 14 – Declaratie privind datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator.
 


VI.3)

Căi de atac


VI.3.1)

Organismul competent pentru căile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745


VI.3.2)

Utilizarea căilor de atac


VI.3.3)

Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac


Directia Juridica din cadrul RAEDPP
B-dul Tomis nr. 101
900669 Constanta
ROMÂNIA
Telefon: +40 241580523
Fax: +40 241580523


VI.4)

Data expedierii prezentului anunț:

1.8.2014Alte articole recomandate:

Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului BucurestiStr. Foisorului nr. 56-58, sector 3În atenția: Eugen Dan Daia031182 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213142315E-mail: dgas_mb@yahoo.co.ukFax: +40 213142316Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.dgas.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
PENITENCIARUL SLOBOZIA    Adresa postala:    Str. Garii nr.54  ,  Localitatea:    Slobozia  ,  Cod postal:    920041  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Arsenie Dorel  ,  Tel.    +40 243232606  ,  Email:    achizitii.pslobozia@anp.gov.ro  ,  Fax:    +40 243232635  ,  Adresa internet [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta    Numar invitatie  :  361205  /  10.06.2014    Denumire contract  :  unt proaspat pachete 200 – 300 g    Sta [...]
Anunt de atribuire numarul 178382/14.05.2014  Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA    Orasul Gura Humorului (Primaria Gura Humorului)    Adresa  :   Piata Republicii Nr.14, Gura Humorului, Judet Suceava  ,  Localitatea  :   Gura Humorului  ,  Cod postal  :   725300  ,  Suceava  ,  Romania  ,  Email  :   achizitiigh@gmail.com  ,  Tel.  [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARADCod fiscal: 17090393, Adresa: Str.1 Decembrie 1918, nr.14, Arad, Telefon: +40 0257210055, Fax: +40 0257210055I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:str. 1 Decembrie 1918 nr.14, arad, Romania, cod postal: 310134, telefon:+40 257210055, fax:+40 257210055, persoana de contact:secretariat camera 3I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:DIRECTI [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactAdministratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4B-dul Metalurgiei nr. 89În atenția: Andrei Trocan041832 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 214608593E-mail: biroulinvestitiiachizitiipublice@yahoo.comFax: +40 214601420Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de [...]
Companie:     DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEAAdresa:    Bd. Tudor Vladimirescu nr.28Localitate:    Ramnicu ValceaJudet:    ValceaTelefon:    0350407130; 025Fax:    0250 734758Descrierea contractului: Achizitionarea a 37.500 buc de 500 g/buc. paine alba cu sare si a 1.800 buc. paine aclorida de 300g/buc.Valoarea estimata fara TVA: 55000.00 RONConditii contract: Livrarea [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan                                  Tip legislatie:  OUG nr.34/2006    Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA   I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:     SPITALUL UNIVERSITAR DE [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN