Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)

Denumire, adrese și punct(e) de contact


Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
B-dul Tomis nr. 101
În atenția: Tatiana Bangal, Elena Mumin, Iulia Madalina Motataianu
900669 Constanta
ROMÂNIA
Telefon: +40 241580523
E-mail: public@raedpp-constanta.ro
Fax: +40 241580523

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro


I.2)

Tipul autorității contractante

Organism de drept publicI.3)

Activitate principală

Servicii publice generaleI.4)

Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nuSecțiunea II: Obiectul contractului


II.1)

Descriere


II.1.1)

Denumirea atribuită contractului

Servicii de curatenie, igiena si intretinere curenta.
 


II.1.2)

Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
Categoria de servicii nr 16: Servicii de eliminare a deșeurilor și a apelor uzate; salubrizare și servicii similare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Obiective din Mun.Constanta, conform Anexei la Caietul de sarcini.

Cod NUTS RO223


II.1.3)

Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)


II.1.4)

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Contractul presupune realizarea serviciilor de curatenie, igienizare si intretinere curenta in spatii aflate in administrarea RAEDPP Constanta.
 


II.1.5)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


90900000


II.1.6)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nuII.2)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor


II.2.1)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

Valoare: 621 845,88 RON
Fără TVASecțiunea IV: Procedură


IV.1)

Tipul procedurii


IV.1.1)

Tipul procedurii

DeschisăIV.2)

Criterii de atribuire


IV.2.1)

Criterii de atribuire

Cel mai mic prețIV.2.2)

Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică: nuIV.3)

Informații administrative


IV.3.1)

Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă


IV.3.2)

Publicare anterioară privind același contract


Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 111-196012 din 12.6.2014


Secțiunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 10689 Denumire: Servicii de curatenie, igiena si întretinere curenta

V.1)

Data deciziei de atribuire a contractului:

1.8.2014V.2)

Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 1V.3)

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului


SC HERARCONI SRL
Str. Varful cu Dor, nr. 26
900035 Constanta
ROMÂNIA


V.4)

Informații privind valoarea contractului

Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 628 470,12 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 621 845,88 RON
Fără TVA
În cazul unei valori anuale sau lunare:
Numărul de luni: 12V.5)

Informații privind subcontractarea

Este posibilă subcontractarea: nuSecțiunea VI: Informații complementare


VI.1)

Informații despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nuVI.2)

Informații suplimentare:

1) Va fi declarata castigatoare oferta admisibila cu pretul cel mai scazut.
 2) Departajarea ofertelor avand acelasi pret si clasate pe acelasi loc: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis.
 3) În cazul în care oferta este depusa în oricare din urmatoarele forme:
 — oferta individuala,
 — oferta individuala + sustinere,
 — oferta individuala + subcontractare,
 — oferta comuna (asociere),
 — oferta comuna + sustinere,
 — oferta comuna + subcontractare.
 Prezentarea documentelor pentru demonstrarea situatiei personale, a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, a situatiei economice si financiare si a capacitatii tehnice si profesionale se va face conform Anexei nr. 2 din Ordinul nr. 509/2011 al Presedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
 4) Informatii privind subcontractantii:
 În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si, dupa caz, acordul acestuia/acestora. Se va completa si prezenta Formularul nr. 10. In sensul dispozitiilor art. 96 alin. (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care parti din contractul de achizitie publica se vor indeplini prin unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului cu ofertantul declarat castigator, prezentarea contractelor incheiate intre ofertantul castigator si subcontractantii desemnati in oferta. Acestea trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica.
 La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate în considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati în oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare în executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.
 5) Asocierea:
 Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. În cazul în care oferta declarata câstigatoare este prezentata de catre o asociatie de operatori economici, acestia au obligatia de a prezenta în momentul semnarii contractului, acordul de asociere legalizat ce va deveni anexa la contract. Aceasta asociatie va
 beneficia de facilitatile asigurate Întreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai în cazul în care toti membrii asociatiei sunt Întreprinderi Mici si Mijlocii.
 6) In scopul aplicarii prevederilor art. 69 ind. 2 alin. 2) din OUG nr. 34/2006, ofertantul va prezenta si completa Formularul nr. 14 – Declaratie privind datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator.
 


VI.3)

Căi de atac


VI.3.1)

Organismul competent pentru căile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745


VI.3.2)

Utilizarea căilor de atac


VI.3.3)

Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac


Directia Juridica din cadrul RAEDPP
B-dul Tomis nr. 101
900669 Constanta
ROMÂNIA
Telefon: +40 241580523
Fax: +40 241580523


VI.4)

Data expedierii prezentului anunț:

1.8.2014Alte articole recomandate:

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice   Detalii procedura    Autoritate contractanta  :  Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti    Numar anunt  :  154728  /  16.10.2014    Denumire contract  :  Acord cadru de furnizare gris, masline, zahar la pliculete, amelioratori, orez, malai, ceai la pliculet, gem, miere, [...]
Textul integral al anuntului: Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice Detalii procedura Autoritate contractanta : PENITENCIARUL COLIBASI Numar anunt : 158082 / 23.03.2015 Denumire contract : Furnizare produse alimentare ce intra in structura normelor de hrana a detinutilor Stare procedura : In desfasurare Moneda in care se transmite oferta de pret : RON Planuri anuale de achizitii publice An Denumire pla [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean DoljStr. Unirii nr. 19În atenția: Cristian Ungureanu200585 CraiovaROMÂNIATelefon: +40 251408200E-mail: achizitiicjd@cjdolj.roFax: +40 251408230Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjdolj.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAgenție/birou regional sau [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactRegia Nationala a Padurilor – Romsilva RAPrin Directia Silvica Hunedoara, Str. M. Viteazu nr. 10, jud. HunedoaraPunct(e) de contact: Birou Productie, Marketing, Achizitii330091 DevaROMÂNIATelefon: +40 254205100E-mail: office@deva.rosilva.roFax: +40 254205111Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.rosilva.roI.2)Tipul autorității [...]
Anunt de atribuire numarul 177909/22.04.2014  Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA    DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA    Adresa  :   MIERCUREA CIUC P-TA LIBERTATII NR.5  ,  Localitatea  :   Miercurea-Ciuc  ,  Cod postal  :   530140  ,  Harghita  ,  Romania  ,  Email  :   joli.basa@yahoo.com, [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul Ilfov – Consiliul JudeteanStr. Gh. Manu nr. 18, sector 1În atenția: Calinoiu Constantin010446 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 2127534 / 2125693E-mail: cjilfov@cjilfov.ro, serv_investitii@cjilfov.ro, drumuri@cjilfov.roFax: +40 2127534 / 2125699Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot f [...]
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electroniceDetalii proceduraAutoritate contractanta : SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA TURDANumar anunt : 157798 / 13.03.2015Denumire contract : CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE ALIMENTAREStare procedura : In desfasurareMoneda in care se transmite oferta de pret : RON Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planSectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul TeleormanStr. Dunarii, nr. 178Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare Locala, cam. 77În atenția: Victorita Pascutu140047 AlexandriaROMÂNIATelefon: +40 247421132E-mail: pascutu@cjteleorman.roFax: +40 247421132Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjteleorman.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN