Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)

Denumire, adrese și punct(e) de contact


UAT Judetul Hunedoara
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. Hunedoara
În atenția: Viorel Rotar
330005 Deva
ROMÂNIA
Telefon: +40 254213383
E-mail: servinv2000@yahoo.com
Fax: +40 254230030

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.cjhunedoara.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior


I.2)

Tipul autorității contractante

Autoritate regională sau localăI.3)

Activitate principală

Altele: servicii generale ale administratiilor publiceI.4)

Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nuSecțiunea II: Obiectul contractului


II.1)

Descriere


II.1.1)

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:

FURNIZARE SI DISTRIBUTIE PRODUSE DE PANIFICATIE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL „LAPTE-CORN”
 


II.1.2)

Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: scoli si gradinite din judetul Hunedoara

Cod NUTS RO423


II.1.3)

Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)

Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publiceII.1.4)

Informații privind acordul-cadru


II.1.5)

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

41.788 de portii de produse de panificatie/zi x 184 de zile (in anul scolar 2014-2015) = 7.688.992 portii de produse de panificatie, conform loturilor
 


II.1.6)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15811300, 15821200, 60000000


II.1.7)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): daII.1.8)

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturiII.1.9)

Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante: nuII.2)

Cantitatea sau domeniul contractului


II.2.1)

Cantitatea totală sau domeniul:

produse de panificatie conform retelei scolare pusa la dispozitie prin intermediul SEAP
 Valoarea estimată fără TVA: 2 383 587,52 RONII.2.2)

Informații privind opțiunile

Opțiuni: nuII.2.3)

Informații privind reînnoirile


II.3)

Durata contractului sau termenul de finalizare

în zile: 184 (de la data atribuirii contractului)Informații privind loturile
Lot nr: 1  Denumire: furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 1: Deva + Ilia, Dobra, Zam

1)

Descriere succintă

furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 1: Deva + Ilia, Dobra, Zam
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15811300


3)

Cantitate sau domeniu

9292 portii de cornuri/biscuiti uscati/zi x 184 zile
 Valoarea estimată fără TVA: 530 015,68 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare

în zile: 184 (de la data atribuirii contractului)5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 10600.00 RON.
 

Lot nr: 2  Denumire: furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 2: Hunedoara

1)

Descriere succintă

furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 2: Hunedoara
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15811300


3)

Cantitate sau domeniu

6068 portii de cornuri/biscuiti uscati/zi x 184 zile
 Valoarea estimată fără TVA: 346 118,72 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare

în zile: 184 (de la data atribuirii contractului)5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 6900.00 RON.
 

Lot nr: 3  Denumire: furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 3: Petrosani + Petrila

1)

Descriere succintă

furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 3: Petrosani + Petrila
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15811300


3)

Cantitate sau domeniu

7093 portii de cornuri/biscuiti uscati/zi x 184 zile
 Valoarea estimată fără TVA: 404 584,72 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare

în zile: 184 (de la data atribuirii contractului)5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 8000.00 RON.
 

Lot nr: 4  Denumire: furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 4: Lupeni + Uricani + Vulcan

1)

Descriere succintă

furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 4: Lupeni + Uricani + Vulcan
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15811300


3)

Cantitate sau domeniu

6172 portii de cornuri/biscuiti uscati/zi x 184 zile
 Valoarea estimată fără TVA: 352 050,88 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare

în zile: 184 (de la data atribuirii contractului)5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 7000.00 RON.
 

Lot nr: 5  Denumire: furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 5: Brad

1)

Descriere succintă

furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 5: Brad
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15811300


3)

Cantitate sau domeniu

2821 portii de cornuri/biscuiti uscati/zi x 184 zile
 Valoarea estimată fără TVA: 160 909,84 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare

în zile: 184 (de la data atribuirii contractului)5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 3200.00 RON.
 

Lot nr: 6  Denumire: furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 6: Calan + Hateg

1)

Descriere succintă

furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 6: Calan + Hateg
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15811300


3)

Cantitate sau domeniu

4678 portii de cornuri/biscuiti uscati/zi x 184 zile
 Valoarea estimată fără TVA: 266 833,12 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare

în zile: 184 (de la data atribuirii contractului)5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 5300.00 RON.
 

Lot nr: 7  Denumire: furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 7: Orastie + Simeria

1)

Descriere succintă

furnizare corn / biscuiti uscati pentru zona 7: Orastie + Simeria
 


2)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15811300


3)

Cantitate sau domeniu

5664 portii de cornuri/biscuiti uscati/zi x 184 zile
 Valoarea estimată fără TVA: 323 074,56 RON4)

Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare

în zile: 184 (de la data atribuirii contractului)5)

Informații suplimentare privind loturile

Valoarea garantiei de participare este: 6400.00 RON.
 


Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice


III.1)

Condiții referitoare la contract


III.1.1)

Depozite și garanții solicitate:

Ofertantii vor constitui garantii pentru participare in cuantumul de: pentru lot 1: 10.600 lei, pentru lot 2: 6.900 lei, pentru lot 3: 8.000 lei, pentru lot. 4: 7.000 lei, pentru lot. 5: 3.200 lei, pentru lot. 6: 5.300 lei, pentru lot. 7: 6.400 lei.
 Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006.
 Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).
 Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO56TREZ3665006XXX000123 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Municipiului Deva, CUI: 4374474.
 Mod de prezentare – dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.
 In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM-urilor garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
 Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
 In cazul situatiilor prevazute la art. 278^1 din oug 34/2006 autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 4.310,02 lei pentru lotul 1, 3.461,19 lei pentru lotul 2, 4.045,85 lei pentru lotul 3, 3.520,51 lei pentru lotul 4, 1.609,10 lei pentru lotul 5, 2.668,34 lei pentru lotul 6, 3.230,75 lei pentru lotul 7. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din H.GR.. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
 


III.1.2)

Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:

buget local
 


III.1.3)

Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 


III.1.4)

Alte condiții speciale

Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nuIII.2)

Condiții de participare


III.2.1)

Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) – ofertant, ofertantul asociat, tert sustinator (dupa caz);
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitivs si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare formular) / Cazier judiciar al operatorului economic.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - ofertant, ofertantul asociat, tert sustinator (pt tert sustinator doar neincadrarea in art. 181, lit a, c^1 si d), dupa caz;
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare formular)
3. Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta - ofertant, ofertantul asociat, dupa caz;
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare formular)
4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz;
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare formular)
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Mircea Ioan Molot - Presedinte, Tiberiu Ioan Balint - Vicepresedinte, Ioan Rus - Vicepresedinte, Dan Stoian - Administrator public, Dan Daniel - Secretar al judetului, Daniela Salasan - Director executiv, Amelia Cont - Arhitect sef, Popa Ovidiu Ioan – Director executiv Directia Tehnica si Investitii, Goanta Lia Ani Anemari - Sef serviciu, Babut Lorita Amalia - Sef serviciu, Viorel Rotar - Sef serviciu, Mariana Daniela Birsoan - Sef serviciu, Marius Muntean - Sef serviciu, Mihaela Dorina Stefan - Sef serviciu, Antonela Stan - Sef serviciu. Consilierii judeteni: Babau Valeriu, Barea Vasile, Botici Ovidiu Laurentiu, Cazan Agripina Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costica, David Adrian Nicolae, Damian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Gligor Dorin Oliviu, Henti Iulian Cosmin, Hirghidusi Ion, Ivanus Nicolae, Lazar Danil, Morar Nicolae Simion, Mutiu Florin, Oprisa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Plescan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Stanescu Vetuta, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolas Liliana, Zvinca Adrian.
5. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata - ofertant, ofertant asociat;
a) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la nivelul luni anterioare celei in care este prevazut termenul limita se depunere a ofertelor.
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la nivelul luni anterioare celei in care este prevazut termenul limita se depunere a ofertelor.
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documente edificatoare pentru dovedirea
eligibilitatii – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, traduse in limba romana si legalizate.
Mentionam totodata faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin. (4) din H.G. nr. 925/2006. Pentru persoane juridice /fizice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - ofertant, ofertantul asociat (dupa caz);
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul Si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane
1. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.
Pentru persoanele juridice straine

2. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
3. Document de inregistrare pentru siguranta alimentelor emis de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judeteana/municipiului Bucuresti, conform Ordinului nr. 111/2008 cu modificarile si completarile ulterioare - ofertant, ofertantul asociat (dupa caz);


III.2.2)

Capacitatea economică și financiară

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr.1
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Completare formular
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.III.2.3)

Capacitatea tehnică

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
 Cerinta nr.1
 Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca
 Conditie de calificare:
 ofertantul a livrat produse similare având în vedere anvergura contractului ce urmeaza a se încheia si categoria de beneficiari ai acestor produse.
 Cerinta nr.2
 Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
 Ofertantul dispune de cel putin un mijloc de transport pentru fiecare lot ofertat, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
 Modalitatea de indeplinire:
 Document de inregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimala judeteana/municipiului Bucuresti, ofertant, ofertantul asociat (dupa caz);
 (conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala).
 Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
 Cerinta nr.3
 Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
 Conditie de calificare
 Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 1 (una) persoana pentru fiecare lot ofertat pentru transportul si distributia produselor de panificatie la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit.
 Ofertantul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform HGR nr.714/2008.
 Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
 - instruirea personalului in domeniul igienei produselor agro-alimentare (prezentare copie document);
 - efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).
 Prezentare de mostre de produs atat la cele de baza cat si la produsele derivate.
 Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor, mostre pentru toate produsele ofertate, in ambalajul in care urmeaza a fi livrate, marcat si sigilat.
 Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
 Declaratie privind subcontractantii, partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora (daca este aplicabil sau se va mentiona in formular ca nu este cazul)
 Acord de subcontractare si lista subcontractantilor (daca este aplicabil sau se va mentiona in formular ca nu este cazul)
 Acord de asociere (daca este aplicabil sau se va mentiona in formular ca nu este cazul)
 Cerinta nr. 1
 Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Sigurantei Alimentului, HACCP 22000, sau echivalent.
 Conditie de calificare
 Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), conform H.G. 925/2005;
 sau
 Documente/certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard /specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.
 Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
 Completare formular
 Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
 Completare formular.
 Prezentare documente.
 Completare formular.
 Prezentare documente.
 Completare formular (proces verbal de predare primire mostre)
 Completare formular
 Completare formular
 Completare formular
 Completare formular
 Prezentare certificat emis de un organism independent in copie, conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
 In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici, trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
 


III.2.4)

Informații privind contractele rezervate


III.3)

Condiții specifice pentru contractele de servicii


III.3.1)

Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nuIII.3.2)

Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nuSecțiunea IV: Procedură


IV.1)

Tipul procedurii


IV.1.1)

Tipul procedurii

DeschisăIV.1.2)

Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe


IV.1.3)

Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului


IV.2)

Criterii de atribuire


IV.2.1)

Criterii de atribuire

Cel mai mic prețIV.2.2)

Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: Pentru obtinerea unor preturi cat mai competitive, autoritatea contractanta opteaza pentru organizarea unei licitatii electronice, ca faza finala a procedurii de atribuire aplicate (in conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore (actualizata).
Inainte de lansarea licitatiei electronice, operatorii economici vor depune ofertele in plic inchis la sediul autoritatii contractante iar autoritatea contractanta va realiza o evaluare integrala a ofertelor initiale, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.
AC va invita la etapa finala de licitatie electronica ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea “Notificari de sistem”.
Obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul
Numar runde: 1 (una)
Durata rundei: 1 (una) zi lucratoare
Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta da nu x
Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret da nu x
Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie da nu x
Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului da nu x
Se va utiliza pasul de licitare da nu xIV.3)

Informații administrative


IV.3.1)

Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:

606/11.06.2014
 


IV.3.2)

Publicare anterioară privind același contract

nuIV.3.3)

Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv

Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 8.8.2014 - 13:30
Documente contra cost: nuIV.3.4)

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

14.8.2014 - 10:00IV.3.5)

Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați


IV.3.6)

Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare

română.IV.3.7)

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)IV.3.8)

Condiții de deschidere a ofertelor

Data: 14.8.2014 - 12:00

Locul:

sediul autoritatii contractante din loc. Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 28

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: reprezentantii legali sau persoane imputernicite ale operatorilor economici care au depus oferta


Secțiunea VI: Informații complementare


VI.1)

Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică: nuVI.2)

Informații despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nuVI.3)

Informații suplimentare

AC nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor.
 In cazul in care procedura de atribuire a contractului de achizitie este offline (cu etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
 Operatorul economic declarat castigator dupa finalizarea licitatiei electronice va prezenta obligatoriu formularul de oferta si anexa la formularul de oferta, cu preturile finale, in original, datat, semnat de catre reprezentantul legal si stampilat.
 Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200, alin. (1) din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169, alin. (2) din OUG 34/2006.
 


VI.4)

Căi de atac


VI.4.1)

Organismul competent pentru căile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745


VI.4.2)

Utilizarea căilor de atac

Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C. in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareVI.4.3)

Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac


Serviciul juridic contencios
U.A.T. Judetul Hunedoara, b-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 28
330025 Deva
ROMÂNIA
E-mail: servinv2000@yahoo.com
Telefon: +40 254226200
Adresă Internet: www.cjhunedoara.ro
Fax: +40 254226200


VI.5)

Data expedierii prezentului anunț:

1.7.2014

Alte articole recomandate:

Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DoljNumar invitatie : 370130 / 16.02.2015Denumire contract : furnizare paine alba tip franzela 400 gStare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj Cod fiscal [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul SalajP-ta 1 Decembrie 1918 nr. 12În atenția: Maria Vultur450058 ZalauROMÂNIATelefon: +40 260614120E-mail: licitatiesj@cjsj.roFax: +40 260661097Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: http://www.cjsj.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAutoritate regională sau [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  PENITENCIARUL GAESTI    Numar invitatie  :  362333  /  15.07.2014    Denumire contract  :  achizitie legume vara    Stare procedura  :  In Desfasurare [...]
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice   Detalii procedura    Autoritate contractanta  :  SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI    Numar anunt  :  154712  /  15.10.2014    Denumire contract  :  Furnizare produse alimentare de origine animala    Stare procedura  :  In desfasurare [...]
Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi  Descriere:  acord cadru preparate: cantitate minima 13000 kg preparate, 11000 kg slanina afumata in valoare de 148300 lei, cantitate maxima 15000 kg preparate, 12000 kg slanina afumata in valoare de 167100 lei; Lunar, contract subsecvent cantitate minima 1000 kg preparate, 900 kg slanina afumata in valoare de 11720 lei, cantitate maxima 1250 kg preparate, 1000 kg slanina afumata in valoare de 13925 lei.   Detaliu [...]
Detaliu invitatieTip legislatie: OUG nr.34/2006Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCANumar invitatie: 357545 / 17.02.2014Denumire contract: Carne de pui si cascavalStare procedura: In DesfasurareSECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialUNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCACod fiscal: 4288306, Adresa: Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr.28, Cluj-Napoca, Telefon: +40 264401398, Fax: +40 264594831I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:Cluj [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactSpitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis TurcanuStr. Iosif Nemoianu nr. 2Punct(e) de contact: Biroul AchizitiiÎn atenția: ec. Toth Maria, 0732 890 515300011 TimisoaraROMÂNIATelefon: +40 256203303E-mail: achizitiiturcanu@yahoo.comFax: +40 256201976Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținut [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ConstantaCod fiscal: 16762887, Adresa: str. Decebal nr. 22, Jud. Constanta. Mun.Constanta, Constanta, Telefon: 0241480851, Fax: 0241694137I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:str. Decebal nr. 22, Jud. Constanta. Mun.Constanta, Constanta, Romania, cod postal: 900665, telefon:+40 241480851, fax:+40 241694137, persoana de contact:Ciprian CalutI.1.3) Adresa [...]

 

Conferinta Meat Milkk 2019
Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi