Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)

Denumire, adrese și punct(e) de contact


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
Str. Vasile Lupu nr. 57 A
În atenția: Matei Marian
700309 Iasi
ROMÂNIA
Telefon: +40 372797671
E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.com
Fax: +40 232240088

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.dasiasi.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro


I.2)

Tipul autorității contractante

Agenție/birou regional sau localI.3)

Activitate principală

Protecție socialăI.4)

Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nuSecțiunea II: Obiectul contractului


II.1)

Descriere


II.1.1)

Denumirea atribuită contractului

Contract de furnizare PRODUSE LACTATE.
 


II.1.2)

Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Locul principal de livrare: sediile Centrelor de Plasament si a Centrelor de Îngrijire si Asistenta din subordinea DGASPC cf Anexei nr. 2 aferenta modelului de contract.

Cod NUTS RO213


II.1.3)

Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)


II.1.4)

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Obiectul procedurii il constituie furnizare si distributie de produse lactate : LOT 1- lapte lichid pasteurizat, branza de burduf, branza de vaci, branza topita, cascaval, lapte batut, smantana, telemea, unt; LOT 2- lapte praf. Acestea se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini. Plata se va face prin ordin de plata in termen de 45 zile de la data emiterii facturii.
 Valoarea estimata fara TVA: lot 1 –minim 920 215,25 RON si maxim 1 288 303,00 RON ; lot 2 - minim 102 464,80 RON si maxim 143 466,50 RON.
 Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri pana la 31.12.2014 (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari cf art. 6 alin. 3 din HG nr. 925/2006.
 


II.1.5)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15500000, 15511700, 60000000


II.1.6)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): daII.2)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor


II.2.1)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

Valoare: 989 984,54 RON
Fără TVASecțiunea IV: Procedură


IV.1)

Tipul procedurii


IV.1.1)

Tipul procedurii

DeschisăIV.2)

Criterii de atribuire


IV.2.1)

Criterii de atribuire

Cel mai mic prețIV.2.2)

Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică: nuIV.3)

Informații administrative


IV.3.1)

Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă


IV.3.2)

Publicare anterioară privind același contract


Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 43-071166 din 1.3.2014


Secțiunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 13204 Denumire: Furnizare produse lactate

V.1)

Data deciziei de atribuire a contractului:

2.5.2014V.2)

Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 1V.3)

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului


SC SPICUL 2 SRL DOROHOI
Bd. Victoriei nr. 39
715200 Dorohoi
ROMÂNIA


V.4)

Informații privind valoarea contractului

Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 920 215,25 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 916 583,90 RON
Fără TVAV.5)

Informații privind subcontractarea

Este posibilă subcontractarea: da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terți:
Nu se cunoaște


Contract nr: 13205 Denumire: Furnizare lapte praf

V.1)

Data deciziei de atribuire a contractului:

7.5.2014V.2)

Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 3V.3)

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului


SC Romlacta SA Iasi
com Letcani jud. Iasi
707280 Letcani
ROMÂNIA


V.4)

Informații privind valoarea contractului

Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 102 215,25 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 73 400 RON
Fără TVAV.5)

Informații privind subcontractarea

Este posibilă subcontractarea: da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terți:
Nu se cunoașteSecțiunea VI: Informații complementare


VI.1)

Informații despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nuVI.2)

Informații suplimentare:

Documentele de inscriere la procedura
 1. Scrisoare de inaintare la procedura (formular tip al organizatorului – Formularul 1 din Sectiunea Formulare)-in original
 2. Imputernicirea scrisa, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica (Formularul 3 din Sectiunea Formulare) – in original
 Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
 3. Garantia de participare conform prevederilor III 1.1.a)
 4. Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul)
 Modelele formularelor se regasesc in Sectiunea „Formulare”.
 Dovezile privind calitatea de IMM sunt necesare in vederea reducerii cu 50 % a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie.
 5. Acord de asociere, daca este cazul – in original
 In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
 In situatia in care egalitatea persista, presedintele comisiei de evaluare va dispune reluarea procesului de reofertare in plic inchis pentru ofertantii clasati pe primul loc, pana in momentul in care se va realiza departajarea ofertelor financiare.
 


VI.3)

Căi de atac


VI.3.1)

Organismul competent pentru căile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745


VI.3.2)

Utilizarea căilor de atac


VI.3.3)

Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac


Compartiment Juridic, Contencios si Managementul Serviciilor Sociale din cadrul DGASPC Iasi
Str. Vasile Lupu nr. 57 A
700309 Iasi
ROMÂNIA
Telefon: +40 232474800
Adresă Internet: www.dasiasi.ro
Fax: +40 232279654


VI.4)

Data expedierii prezentului anunț:

7.5.2014

Alte articole recomandate:

Produse Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului TimisP-ta Regina Maria nr. 3În atenția: Marcel George Scarlatescu300004 TimisoaraROMÂNIATelefon: +40 256490281E-mail: siapdgaspctm@yahoo.comFax: +40 256407066Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: P [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactPenitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta BucurestiStr. Sabarului nr. 1, jud. IlfovPunct(e) de contact: Compartiment AchizitiiÎn atenția: Carmen Tufanescu077120 JilavaROMÂNIATelefon: +40 214570181E-mail: achizitii.pjilava@anp.gov.roFax: +40 214570164Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta    Numar invitatie  :  360565  /  20.05.2014    Denumire contract  :  Cârnati (cârnati afumati, cârnati cabanos, [...]
Informatii anunt de participare asociat   Numar anunt:   149778 / 13.03.2014   Denumire contract:   Furnizare alimente de origine non - animala   Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan                                  Tip [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean CalarasiStr. 1 Decembrie 1918 nr. 1Punct(e) de contact: Consiliul Judetean CalarasiÎn atenția: Dima Gabriel910019 CalarasiROMÂNIATelefon: +40 242311301E-mail: cjcalarasi@calarasi.roFax: +40 242331609Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.calarasi.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan                                  Tip legislatie:  OUG nr.34/2006    Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA   I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:     SPITALUL MUNICIP [...]
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta : PENITENCIARUL AIUDNumar invitatie : 369802 / 05.02.2015Denumire contract : Furnizare semicarcasa carne de porc degresata, subproduse si slanina afumataStare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialPENITENCIARUL AIUD Cod fiscal 24920627 , Adresa Str. Morii Nr. 7-9, Aiud , Telefon +4 [...]
Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau    Numar anunt  :  150932  /  20.05.2014    Denumire contract  :  Furnizare Paine si produse de panificatie    Stare procedura  :  In desfasurare    Moneda in care se transmite oferta d [...]

 

Meat Milk TV
meatmilk
Debitron Termo
testo
infoALIMENT MAGAZIN