Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)

Denumire, adrese și punct(e) de contact


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
Str. Vasile Lupu nr. 57 A
În atenția: Matei Marian
700309 Iasi
ROMÂNIA
Telefon: +40 372797671
E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.com
Fax: +40 232240088

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.dasiasi.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro


I.2)

Tipul autorității contractante

Agenție/birou regional sau localI.3)

Activitate principală

Protecție socialăI.4)

Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nuSecțiunea II: Obiectul contractului


II.1)

Descriere


II.1.1)

Denumirea atribuită contractului

Contract de furnizare PRODUSE LACTATE.
 


II.1.2)

Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Locul principal de livrare: sediile Centrelor de Plasament si a Centrelor de Îngrijire si Asistenta din subordinea DGASPC cf Anexei nr. 2 aferenta modelului de contract.

Cod NUTS RO213


II.1.3)

Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)


II.1.4)

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Obiectul procedurii il constituie furnizare si distributie de produse lactate : LOT 1- lapte lichid pasteurizat, branza de burduf, branza de vaci, branza topita, cascaval, lapte batut, smantana, telemea, unt; LOT 2- lapte praf. Acestea se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini. Plata se va face prin ordin de plata in termen de 45 zile de la data emiterii facturii.
 Valoarea estimata fara TVA: lot 1 –minim 920 215,25 RON si maxim 1 288 303,00 RON ; lot 2 - minim 102 464,80 RON si maxim 143 466,50 RON.
 Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri pana la 31.12.2014 (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari cf art. 6 alin. 3 din HG nr. 925/2006.
 


II.1.5)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15500000, 15511700, 60000000


II.1.6)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): daII.2)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor


II.2.1)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

Valoare: 989 984,54 RON
Fără TVASecțiunea IV: Procedură


IV.1)

Tipul procedurii


IV.1.1)

Tipul procedurii

DeschisăIV.2)

Criterii de atribuire


IV.2.1)

Criterii de atribuire

Cel mai mic prețIV.2.2)

Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică: nuIV.3)

Informații administrative


IV.3.1)

Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă


IV.3.2)

Publicare anterioară privind același contract


Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 43-071166 din 1.3.2014


Secțiunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 13204 Denumire: Furnizare produse lactate

V.1)

Data deciziei de atribuire a contractului:

2.5.2014V.2)

Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 1V.3)

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului


SC SPICUL 2 SRL DOROHOI
Bd. Victoriei nr. 39
715200 Dorohoi
ROMÂNIA


V.4)

Informații privind valoarea contractului

Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 920 215,25 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 916 583,90 RON
Fără TVAV.5)

Informații privind subcontractarea

Este posibilă subcontractarea: da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terți:
Nu se cunoaște


Contract nr: 13205 Denumire: Furnizare lapte praf

V.1)

Data deciziei de atribuire a contractului:

7.5.2014V.2)

Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 3V.3)

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului


SC Romlacta SA Iasi
com Letcani jud. Iasi
707280 Letcani
ROMÂNIA


V.4)

Informații privind valoarea contractului

Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 102 215,25 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 73 400 RON
Fără TVAV.5)

Informații privind subcontractarea

Este posibilă subcontractarea: da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terți:
Nu se cunoașteSecțiunea VI: Informații complementare


VI.1)

Informații despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nuVI.2)

Informații suplimentare:

Documentele de inscriere la procedura
 1. Scrisoare de inaintare la procedura (formular tip al organizatorului – Formularul 1 din Sectiunea Formulare)-in original
 2. Imputernicirea scrisa, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica (Formularul 3 din Sectiunea Formulare) – in original
 Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport)
 3. Garantia de participare conform prevederilor III 1.1.a)
 4. Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul)
 Modelele formularelor se regasesc in Sectiunea „Formulare”.
 Dovezile privind calitatea de IMM sunt necesare in vederea reducerii cu 50 % a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie.
 5. Acord de asociere, daca este cazul – in original
 In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
 In situatia in care egalitatea persista, presedintele comisiei de evaluare va dispune reluarea procesului de reofertare in plic inchis pentru ofertantii clasati pe primul loc, pana in momentul in care se va realiza departajarea ofertelor financiare.
 


VI.3)

Căi de atac


VI.3.1)

Organismul competent pentru căile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745


VI.3.2)

Utilizarea căilor de atac


VI.3.3)

Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac


Compartiment Juridic, Contencios si Managementul Serviciilor Sociale din cadrul DGASPC Iasi
Str. Vasile Lupu nr. 57 A
700309 Iasi
ROMÂNIA
Telefon: +40 232474800
Adresă Internet: www.dasiasi.ro
Fax: +40 232279654


VI.4)

Data expedierii prezentului anunț:

7.5.2014

Alte articole recomandate:

Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi    Numar invitatie  :  367218  /  11.11.2014    Denumire contract  :  furnizare Carne de porc    Stare procedura  :  In [...]
Informatii anunt de participare asociat   Numar anunt:   150855 / 14.05.2014   Denumire contract:   Contract de furnizare de lapte UHT pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore, la nivelul judetului Suceava, in anul scolar 2014 - 2015   Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactMunicipiul IasiB-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11În atenția: Magdalena Popa700064 IasiROMÂNIATelefon: +40 232258190E-mail: licitatii@primaria-iasi.roFax: +40 232258190Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.primaria-iasi.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul [...]
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice   Detalii procedura    Autoritate contractanta  :  Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Bucuresti    Numar anunt  :  150609  /  29.04.2014    Denumire contract  :  Acord cadru de furnizare produse agroalimentare : * lot 1 - cartofi * lot 2 - morcovi * lot 3 - ceapa uscata * lot 4 [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactSpitalul Universitar de Urgenta BucurestiSplaiul Independentei nr. 169, sector 5Punct(e) de contact: Serv. AchizitiiÎn atenția: ec. Andreea Hardau050098 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213140015E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.comFax: +40 213140015Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.suub.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactSector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5În atenția: Aurelia Negru05012 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213126279E-mail: directiainvatamant_prim5@yahoo.comFax: +40 213126279Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAutoritate regională sau [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialSPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTABUCURESTICod fiscal: 4283767, Adresa: Str. Vasile Vasilievici Stroescu , nr. 29-31, sector 2, Bucuresti, Telefon: +40 2523334/ +40 2522692, Fax: +40 2522829I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:Str. Vasile Vasilievici Stroescu , nr. 29-31, sector 2, Bucuresti, Romania, cod postal: 021373, telefon:+40 212523334/ +40 212522692, fax:+40 212522829, persoana de [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor VranceaBd. Brailei nr. 121 bis, jud. VranceaÎn atenția: Ilie Victor620122 FocsaniROMÂNIATelefon: +40 237215561E-mail: office-vrancea@ansvsa.roFax: +40 237236566Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteMinister sau orice altă autoritate [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN