Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă
I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti
Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 8B, sector 1
Punct(e) de contact: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 8B, sector 1, Bucuresti
În atenția: Duran Mariana
013692 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 212245860
E-mail: irina.balan@alpab.ro, george.icatoiu@gmail.com
Fax: +40 212245862

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.alpab.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Recreere, cultură și religie
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord cadru de furnizare material dendro-floricol si alte materiale necesare spatiilor verzi
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 8b, sector 1, Bucuresti.

Cod NUTS RO321
II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Furnizare material dendro-floricol, semincer si alte materiale necesare spatiilor verzi (turba, pamant vegetal).
Cost estimat fără TVA: 27 117 620 RON

Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

03452000, 03117200, 03451100, 03451200, 03451300
II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
15.5.2014
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Conform fisei de date si a caietului de sarcini prezentul anunt de intentie vizeaza reducerea termenelor limita de depunere a ofertelor conform art. 75, alin. (1), si art. 89, alin. (1) din OUG 34/2006.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Prezentul anunt vizeaza reducerea termenelor limita de depunere a ofertelor conform art. 75, alin. (1) si art. 89, alin. (1) din OUG 34/2006.
Procedura de achizitie: licitatie deschisa cu etapa finala de licitatie electronica, cu incheiere de acord-cadru, cu valabilitate 12 luni de la data semnarii acordului-cadru.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Situatia personala a candidatului sau ofertantului: declaratie privind eligibilitatea – neincadrarea in situatiile prevazute in art. 180/OUG 34/2006.
Declaratie privind neincadrarea situatiile prevazute in art. 181 din OUG 34/2006 modificata.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conf. Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
Declaratie privind neincadrearea in prevederile art. 69^1, persoanele cu functie de decizie din cadrul AC plus cei care au legatura cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj).
Certificat privind achitarea taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala.
Certificat constatator eliberat de ORC de pe linga instanta competenta, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor.
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani.
Certificat privind indeplinirea cerintelor Standardului ISO 9001:2008 sau echivalent.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro
Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
020741 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro
Ministerul Mediului
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213160215
Fax: +40 213136874
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro
Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale
Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmssf.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
25.3.2014

Alte articole recomandate:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA    Adresa postala:    Bd. Tudor Vladimirescu nr.28  ,  Localitatea:    Ramnicu Valcea  ,  Cod postal:    240168  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Amalia Mitulescu  ,  Tel.    +40 0250734270  ,  Email:    achizitiiaspcvl@gmail.com  , [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA    Numar invitatie  :  360824  /  27.05.2014    Denumire contract  :  PAINE si COZONACI    Stare procedura  :  In Desfasurare [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan                                  Tip legislatie:  OUG nr.34/2006    Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA   I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:     SPITALUL JUDETEAN D [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactInstitutul National de Gerontologie si Geriatrie ANA ASLANStr. Caldarusani nr. 9, sector 1În atenția: Tereza Ion011241 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 212237192 / 318059301E-mail: geriatrie@ana-aslan.roFax: +40 212231480Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteOrganism de drept publicI.3)Activitate [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului TimisP-ta Regina Maria nr. 3În atenția: Mihaela Popescu300004 TimisoaraROMÂNIATelefon: +40 256490281E-mail: dgaspctm@gmail.comFax: +40 256407066Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAutoritate regională sau localăI.3)Activitate [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Tulcea    Numar invitatie  :  361280  /  11.06.2014    Denumire contract  :  Furnizare cartofi de vara    Stare procedura [...]
Achizitionarea de zaharconform caietului de sarcini, necesare pana la 31.12.2014, cu posibilitate de prelungire a contarctului pana la 30.04.2015 in functie de bugetul alocat institutiei. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEAAdresa postala:  Bd. Tudor Vladimirescu nr.28, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240168, Romania, Punct(e) de contact:  Amalia Mitulescu, Tel.  +40 0250734270, Email:  achizitiiaspcvl@gmail.com, [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARADCod fiscal: 17090393, Adresa: Str.1 Decembrie 1918, nr.14, Arad, Telefon: +40 0257210055, Fax: +40 0257210055I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:str. 1 Decembrie 1918 nr.14, arad, Romania, cod postal: 310134, telefon:+40 257210055, fax:+40 257210055, persoana de contact:secretariat camera 3I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:DIRECTI [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN